GDPR Risk Tracker

GDPR Risk Tracker to innowacyjna aplikacja do analizy ryzyka z RODO, opracowana przez ekspertów z dziedziny prawa, ochrony danych osobowych i RODO. Więcej informacji na: https://www.gdprrisktracker.pl/