dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. nadzw. ALK

Agnieszka Grzelak, dr hab. nauk prawnych, adwokat, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Europejskiego, Kolegium Prawa, Akademia Leona Koźmińskiego. Zastępca dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2004-2015 ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, w szczególności ochrony danych osobowych.