Daniel Ślęzak

Kierownik Działu Zarządzania Bezpieczeństwem i Ochroną Prywatności. Jest odpowiedzialny za strategię i zarządzanie bezpieczeństwem, ochronę danych osobowych oraz zarządzanie ryzykiem korporacyjnym. Radca prawny, administrator bezpieczeństwa informacji T-Mobile Polska S.A., specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu szeroko rozumianego prawa telekomunikacyjnego, ochrony prywatności i usług świadczonych drogą elektroniczną. Uczestniczy w pracach organizacji zrzeszających przedsiębiorców telekomunikacyjnych mających na celu znoszenie barier w rozwoju rynku telekomunikacyjnego.