Dorota Głowacka

Dorota Głowacka – prawniczka Fundacji Panoptykon, specjalizująca się w zagadnieniach związanych ze swobodą wypowiedzi, ochroną danych osobowych i prawem do prywatności. W latach 2009 – 2018 pracowała w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w której koordynowała program Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce. Jest także koordynatorką grupy roboczej ds. ochrony danych osobowych i prawa do prywatności w projekcie Rady Europy „Help in the 28”, ekspertem krajowym w ramach sieci FRANET Agencji  Praw Podstawowych UE i ekspertem w projekcie badawczym Komisji Europejskiej „Fundamental rights review of EU data collection instruments and programmes”. Jest również doktorantką w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych WPiA Uniwersytetu Łódzkiego.