dr Joanna Łuczak

Doktor nauk prawnych, pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Łódzkiego ds. ochrony danych osobowych, członek Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją Uniwersytetu Łódzkiego, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autorka ponad 50 publikacji, w tym podręcznika, monografii i artykułów naukowych poświęconych problematyce ochrony danych osobowych, a także współautorka pierwszego komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (termin wydania: listopad 2017 r.). Wielokrotna prelegentka i organizatorka konferencji naukowych i debat o tej tematyce. Ceniony trener szkoleń i wykładowca studiów podyplomowych na kierunku: prawo ochrony danych osobowych. Członek International Law Association. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej administratorów danych osobowych.