dr Maciej Kawecki

  • zdjęcie
    dr Maciej Kawecki

Doktor nauk prawnych. Adwokat. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący krajową reformę ochrony danych osobowych. Przewodniczący powołanej w resorcie cyfryzacji Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji, a następnie zastępca dyrektora departamentu. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii. W 2017 r. laureat nagrody specjalnej za wkład w reformę ochrony danych osobowych w konkursie Prawników Liderów Jutra Dziennika Gazety Prawnej i Wydawnictwa Wolters Kluwer. W 2018 r. zajął 23 miejsce w rankingu 50 najbardziej wpływowych prawników w Polsce Dziennika Gazety Prawnej, kierując jedną z największych reform legislacyjnych.