Michał Czerniawski

Michał Czerniawski jest pracownikiem Ministerstwa Cyfryzacji, specjalistą w prawie ochrony danych osobowych. Był jednym z negocjatorów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), obecnie uczestniczy w pracach Commission Expert Group on the Regulation (EU) 2016/679. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Ottawskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w warszawskich kancelariach prawniczych, biurze Europejskiego Inspektora Ochrony Danych oraz w biurze Kanadyjskiego Komisarza ds. Prywatności. Wykładowca na studiach podyplomowych, a także autor szeregu publikacji dotyczących ochrony danych osobowych.