Katarzyna Witkowska – Nowakowska

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych. Audytor wewnętrzny SZBI wg ISO/IEC 27001:2013

Prowadzi audyty, szkolenia i opracowuje dokumentację ochrony danych osobowych. Doradzała we wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych w wielu spółkach z branży nowych technologii i nieruchomości. Ma doświadczenie w zabezpieczeniu danych osobowych w jednostkach medycznych.

Wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Danych Osobowych organizowanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Redaktor naczelny www.portalodo.com