Krzysztof Choma

Członek Zarządu w Rhenus Data Office Polska Sp. z o.o.

Jestem doświadczonym menedżerem, który swoją wiedzę i umiejętności zdobywał na licznych stanowiskach kierowniczych, w tym w zdecydowanej większości w podmiotach zajmujących się zarządzaniem dokumentami (archiwizacją, przechowywaniem i niszczeniem dokumentów). Wśród kluczowych obszarów, za które byłem odpowiedzialny znajdowały się m. in.: tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa, kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii firmy w zakresie sprzedaży, marketingu, finansów i inwestycji, podejmowanie decyzji o kluczowym znaczeniu dla firmy o inwestycjach, przejęciach innych podmiotów gospodarczych, fuzjach, zarządzanie personelem, tworzenie planów taktycznych i kontrola działań operacyjnych, okresowa kontrola wykonalności bieżących celów, czy wreszcie analiza raportów o sytuacji firmy, jej produktów, usług oraz konkurencji. Jestem ponadto aktywnym uczestnikiem wielu spotkań biznesowych mających na celu rozwijanie relacji z kluczowymi klientami firmy, jak również chętnie uczestniczę w kongresach i konferencjach w celu nieustannego podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy.