Michał Jaworski

Pracownik z najdłuższym stażem polskiego oddziału Microsoft, w którym pracuje od września 1994 roku, obecnie na stanowisku dyrektora ds. strategii technologicznej (ang. National Technology Officer). Pełni jednocześnie funkcję Członka Zarządu Microsoft sp. z o.o. (od 2013). Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji (2018). Przewodniczący Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania dla informatyzacji Polski (2012). Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2012-2016). Za popularyzację teleinformatyki i wkład w projekty społeczne nagradzany m.in. wyróżnieniem Prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego (2002), nagrodą “Infostar” (2009). Regularnie publikuje w „IT Professional” i „IT w Administracji”.

Absolwent Politechniki Warszawskiej, wydziału Mechaniki Precyzyjnej, specjalność Elektroniczna Aparatura Medyczna (1985). Jeśli wrócił z dalekiej podróży to znaczy, że już planuje następną. Gitarzysta przyogniskowy, bez ambicji osiągnięcia perfekcji w trudniejszych riffach, o czytaniu nut nawet nie wspominając. Najchętniej znalazłby czas na jeszcze jedną książkę lub dłuższy spacer z psem. Żonaty.

LinkedIn