Paweł Makowski

Paweł Makowski – jest absolwentem wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskego w Warszawie. Od 2010 r. pracuje w biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pracę rozpoczął na stanowisku Asystenta Generalnego Inspektora, następnie w latach 2014 – 2017 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej. Obecnie zajmuje stanowisko Radcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Jest ekspertem w kwestiach ochrony danych dotyczących podnoszenia świadomości opinii publicznej na temat ochrony prywatności, zgodności z przepisami RODO oraz międzynarodowej współpracy między organami ochrony danych.