Maciej Kokot

Z branżą ubezpieczeniową związany od 20 lat. Współtworzył i wprowadził na rynek ubezpieczenie zawodowe dla Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Inspektorów Ochrony Danych. Karierę zawodową zaczynał w strukturach sprzedaży dużego Ubezpieczyciela.

Pełnił funkcje kierownicze zarządzając sprzedażą ubezpieczeń życiowych i majątkowych. Specjalizuje się w ubezpieczeniach związanych z ochroną danych osobowych. Pomaga Administratorom Danych, Procesorom a także Outsourcerom Usług IOD w skompletowaniu zakresu polis ubezpieczeniowych. Zawodowo związany z Kancelarią Brokerską Financial Life.