Krzysztof Kozłowski

Ekspert w obszarze czynnika ludzkiego w cyberbezpieczeństwie i aktywny popularyzator tematyki Security Awareness. Związany z projektami cyberbezpieczeństwa od ponad 20 lat. W unikalny sposób łączy długoletnie doświadczenie z zakresu bezpieczeństwa z wiedzą o naturze człowieka, kształtowaniu nawyków i wiedzą z zakresu metodologii nauczania. W swojej pracy wykorzystuje te elementy, żeby regularnie i długofalowo tworzyć trwałą zmianę, budować współodpowiedzialność i zaangażowanie ludzi we wzmacnianie Kultury Bezpieczeństwa w organizacjach. Członek ISSA Polska.