dr Edyta Bielak-Jomaa

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego (WPiA UŁ), doktor nauk prawnych. Adiunkt w Katedrze Prawa Pracy WPiA UŁ, kierownik Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją UŁ. Wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy i zagranicznych migracji zarobkowych. W latach 2015 – 2019 zajmowała stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dyrektor Europejskiego Centrum Ochrony Danych Osobowych i Prywatności UKSW.

Prelegent w polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu ochrony danych osobowych i prywatności. Autorka licznych opracowań z tego zakresu poświęconych problematyce m.in. ochronie danych biometrycznych, ochronie danych medycznych, ochronie danych osobowych bezrobotnych, problemom prywatności, ochronie danych osobowych w działalności Kościołów, kradzieży tożsamości. Do jej obszarów zainteresowania należy także whistleblowing.