dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor KUL, kierownik Centrum Prawa Technologii Informacyjnych i Ochrony Danych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Specjalizuje się w problematyce prawnej ochrony danych osobowych, prawa nowych technologii oraz prawa administracyjnego.

Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych dotyczących ochrony danych osobowych, kilku książek, w tym monografii „Ochrona danych osobowych w telekomunikacji – aspekty prawne”; „Kontrola przetwarzania i ochrony danych osobowych. Studium teoretyczno-prawne”; współautorem komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych z roku 1997 (wspólnie z prof. J. Bartą i prof. R. Markiewiczem) oraz autorem komentarza do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i ustawy o ochronie danych osobowych z 2018 r., a także podręcznika akademickiego „Prawo ochrony danych osobowych - zarys wykładu”.

Prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące prawnych aspektów ochrony danych osobowych. W latach 2013 - 2014 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Naukowej Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W latach 2016-2018 był członkiem Grupy Ekspertów Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ds. wdrożenia RODO.