Mateusz Widziszewski

Mateusz Widziszewski jest członkiem Zespołu Audytowego w FORSAFE. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu audytów zgodności z RODO oraz audytów systemów informatycznych. Jest odpowiedzialny za opracowywanie dokumentacji przetwarzania i ochrony danych osobowych, w tym polityk bezpieczeństwa danych osobowych oraz przygotowywanie upoważnień, oświadczeń, ewidencji.

Jest doświadczonym trenerem prowadzącym szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych. Ukończył m.in. certyfikowane szkolenie pt.: “Praktyczne aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa”.