Michał Kluska

Adwokat, Counsel w Domański Zakrzewski Palinka. Prezes Zarządu i jeden z założycieli Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych. Specjalizuje się w obszarze ochrony danych osobowych, prywatności, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Doradza przede wszystkim branży finansowej, FMCG, online i produkcja/przemysł, a także healthcare.

Wielokrotnie uczestniczył podczas kontroli organu nadzoru w zakresie danych osobowych, jak również reprezentował Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych.

Często wspiera Klientów na styku RODO i ustaw sektorowych jak np. prawo bankowe czy obszar ochrony zdrowia. Wielokrotnie wspierał Klientów w analizie ryzyka, DPIA oraz ocenie naruszeń bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.

Ma również doświadczenie w projektach związanych ułożeniem międzynarodowego transferu danych osobowych w grupach kapitałowych.

Uczestnik prac legislacyjnych (m.in. Ustawa o prawach konsumenta) oraz konsultacyjnych. Prelegent realizujący liczne wystąpienia / warsztaty np. podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkolenia (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”). Wykładowca na licznych uczelniach wyższych.