dyr. Jacek Młotkiewicz

Dyrektor Departamentu Kontroli i Naruszeń w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych, odpowiedzialny za przygotowywanie i przeprowadzanie kontroli zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie tych danych oraz analizę naruszeń ochrony danych osobowych.