Anna Kwiecień

Doradca i Inspektor Ochrony Danych w Polskim Związku Piłki Nożnej.

Ekspert i audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001:2013. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Studiów Podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji z Ochrony Danych Osobowych oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UŁ ze specjalizacją nowe media i internet.  Posiada ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach związanych z nowymi technologiami, ochroną danych osobowych, bezpieczeństwem e-commerce, świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz ochroną informacji biznesowych.

W Polskim Związku Piłki Nożnej wraz z zespołem ds. ochrony danych odpowiada za strategię Federacji w tym obszarze oraz doradza Zarządowi PZPN w podejmowaniu kluczowych decyzji związanych z projektami IT, bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych, uczestniczy aktywnie w międzynarodowych konferencjach branżowych i zaangażowana jest w wymianę doświadczeń na gruncie wdrażania RODO z udziałem federacji FIFA.

Reprezentuje PZPN i Wojewódzkie ZPN w przypadku skarg na naruszenia praw podmiotów przetwarzania danych, współuczestniczy w jednym z trzech toczących się w Polsce postępowań dotyczących nałożonej kary finansowej przez Prezesa UODO.