dr Wojciech Rafał Wiewiórowski

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EDPS) od grudnia 2014 r. i adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2010-2014 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Wice przewodniczący Grupy Roboczej Art. 29 w 2014 r. Kierował w latach 2003-2010 Pracownią Informatyki Prawniczej Uniwersytetu Gdańskiego. Naukowo zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, ochroną danych osobowych, informatyzacją administracji publicznej oraz zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej