Sędzia NSA Irena Kamińska

Irena Kamińska  –  Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wcześniej  Sędzia Sadu Okręgowego w Łodzi.  Członek Krajowej Rady Sądownictwa  w latach 1998  – 2002. Orzeka w Izbie Ogólnoadministracyjnej   m.in .  w sprawach z zakresu informacji publicznej i ochrony danych osobowych. Współautorka komentarzy  do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Prezes  Zarządu Stowarzyszenia Sędziów  THEMIS.