Wojciech Rafał Wiewiórowski

Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (European Data Protection Supervisor) i adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim.

W latach 2010-2014 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim. Tam też uzyskał w 2000 r. stopień doktora nauk prawnych z prawa konstytucyjnego oraz kierował w latach 2003-2010 Pracownią Informatyki Prawniczej.

W latach 1996-2004 pracował w branży informatycznej współtworząc systemy informacyjno-wyszukiwawcze oraz zarządzające wiedzą. Wykładał także na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańskiej Wyższej Szkole Administracji oraz na Politechnice Gdańskiej.

Doradca wice premiera i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (2006-2008) oraz dyrektor Departamentu Informatyzacji w MSWiA (2008-2010). Sekretarz Komitetu Rady Ministrów do spraw Informatyzacji i Łączności. Reprezentował Polskę w Komitecie ds. rozwiązań interoperacyjnych dla europejskich administracji publicznych przy Komisji Europejskiej (Komitet ISA). W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2012 r. członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowej Konferencji Rzeczników Ochrony Danych Osobowych i Ochrony Prywatności. W lutym 2014 r. został wybrany Wice-przewodniczącego Grupy Roboczej art. 29 (zrzeszającej wszystkich rzeczników ochrony danych z państw UE).

Naukowo zajmuje się przede wszystkim zagadnieniami polskiego i europejskiego prawa nowych technologii, przetwarzaniem i bezpieczeństwem informacji, informatyzacją administracji publicznej, zagadnieniami rozwoju systemów informacji prawnej, ochrony danych osobowych, podpisu elektronicznego oraz zastosowaniem sieci semantycznej i ontologii prawniczych w porządkowaniu informacji prawnej.