Wolters Kluwer

Wolters Kluwer Polska SA jest częścią międzynarodowego koncernu Wolters Kluwer – globalnej i wiodącej firmy wydawniczej i dostawcy usług informacyjnych. Grupa Wolters Kluwer jest światowym liderem na rynku usług i rozwiązań informacyjnych dla profesjonalistów w sektorach zdrowia, podatków i księgowości, ryzyka i compliance, oraz finansów i prawa. Pomagamy naszym klientom w bieżącym podejmowaniu krytycznych decyzji dostarczając im eksperckich narzędzi łączących głęboką wiedzę merytoryczną ze specjalistyczną technologią oraz serwisami.

Więcej informacji o naszych rozwiązaniach i organizacji na www.wolterskluwer.pl oraz na stronie www.lex.pl.