Fundacja Panoptykon

Fundacja Panoptykon działa na rzecz wolności i ochrony praw człowieka w społeczeństwie nadzorowanym. Udowadniamy, że wobec zagrożeń związanych z nadzorem nie jesteśmy bezradni: nagłaśniamy nadużycia; uczymy, jak zabezpieczyć swoje dane, komputer, portfel czy telefon przed wykorzystaniem; walczymy o to, by prawo chroniło naszą wolność i prywatność. Po prostu: kontrolujemy kontrolujących.

Więcej na stronie internetowej Fundacji.