Izba Gospodarki Elektronicznej

Izba Gospodarki Elektornicznej zrzesza blisko 200 podmiotów z rynku gospodarki cyfrowej. Wśród Członków i Partnerów naszej organizacji są firmy specjalizujące się w różnych gałęziach e-gospodarki: platformy e-commerce, sprzedawcy detaliczni, sklepy online, dostawcy e-usług, płatności online, treści cyfrowych oraz usług i rozwiązań IT dla e-commerce, w tym również start-upy. W e-Izbie mamy także mocną reprezentację ekspertów prawnych, którzy aktywnie angażują się w prace legislacyjne na szczeblu krajowym oraz międzynarodowym.

e-Izba prowadzi wiele wartościowych inicjatyw, które od początku 2017 roku sukcesywnie rozszerzamy na całą Polskę, w ramach flagowego projektu Polska Regionalna Gospodarka Cyfrowa. Celem projektu jest podnoszenie kompetencji cyfrowych lokalnej społeczności, w tym przedstawicieli samorządów, organizacji biznesowych, studenckich, wspólne działania edukacyjne, wymiana know-how oraz aktywność na rzecz lokalnej integracji biznesu i wsparcie w jego cyfrowej transformacji.

Misją Izby Gospodarki Elektronicznej jest rozwój polskiej gospodarki cyfrowej poprzez współpracę, wymianę wiedzy, działania legislacyjne oraz silną i efektywną reprezentację wspólnych interesów w dialogu z instytucjami polskiej administracji rządowej, Unii Europejskiej oraz z organizacjami pozarządowymi w kraju i na świecie. Izba wspiera rozwój e- gospodarki w kraju i Europie, dzięki wykorzystaniu innowacji technologicznych, informacyjnych oraz komunikacyjnych (ICT), w tym sieci Internet oraz sprzętu i oprogramowania, a także  ich praktycznych zastosowań w prowadzeniu działalności gospodarczej. Wspieramy też przedsiębiorców (zwłaszcza małych i średnich) poprzez dostarczanie wiedzy (know-how) oraz rozwiązań technologicznych.

e- Izba reprezentuje i wspiera interesy gospodarcze firm związanych z rynkiem gospodarki elektronicznej w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem firm zrzeszonych pod jej auspicjami.

www.ecommercepolska.pl