Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

Jesteśmy  kompetentnym i doświadczonym partnerem dla firm sektora teleinformatycznego. Budujemy trwałe relacje z otoczeniem biznesowym i regulacyjnym.

Promujemy i wspieramy firmy działające na polskim rynku, których celem jest rozwój i odnoszenie sukcesów w sferze nowoczesnych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań.

Walczymy o prawa przychylne dla rozwoju branży teleinformatycznej. Prezentujemy opinie i rekomendujemy korzystne dla teleinformatyki rozwiązania w Parlamencie polskim oraz na forum europejskim – należymy do organizacji DIGITALEUROPE.

Analizujemy ustawy i przedstawiamy rozwiązania chroniące prawa naszych członków, reprezentując ich interesy przed organami administracji publicznej na rynku polskim i międzynarodowym.

Aktywnie promujemy rynek organizując konferencje, prezentacje i dyskusje, które mają na celu popularyzowanie wiedzy i rozwój sektora teleinformatycznego.

www.piit.org.pl