Wyzwania dla administratorów. Pytamy Katarzynę Kaźmierczak – Kuśmierską, ABI w Forsafe.

photo-1478520308282-31b572114883 (1)

Wyzwania dla administratorów. Pytamy Katarzynę Kaźmierczak – Kuśmierską, ABI w Forsafe.

Red: O jakich nowych formalnościach i wymaganiach organizacyjnych będzie musiał pamiętać administrator danych osobowych?

Katarzyna Kaźmierczak – Kuśmierska: Rozporządzenie Ogólne wprowadzając nowe liczne rozwiązania, nakłada na Administratorów Danych wiele obowiązków, począwszy od wymogów formalnych, poprzez działania operacyjne wykonywane w codziennej pracy, kończąc na zadaniach związanych z ewentualnymi kontrolami lub związanymi z naruszeniami danych osobowych.

Nowe przepisy przewidują między innymi:

  • obowiązek przeprowadzenia analizy skutków operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych np. poprzez wdrażane nowe technologie, w tym ich uwzględnienia już w fazie projektowania usługi,
  • obowiązek „rejestrowania czynności przetwarzania”, czyli dokumentacji ochrony danych osobowych,
  • obowiązek przejrzystości przetwarzanych danych osobowych i realnego informowania osób o gromadzeniu i wykorzystywaniu ich danych osobowych, czyli wykonanie obowiązku informacyjnego w sposób zrozumiały, zwięzły i przedstawienie go w łatwo dostępnej formie,
  • zapewnienie, że obowiązki wykonywane wobec osób, których dane dotyczą, realizowane będą w sposób bardzo transparentny,
  • obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w przypadkach określonych w Rozporządzeniu;
  • obowiązek zgłaszania incydentów i naruszeń godzących w bezpieczeństwo danych osobowych organowi nadzorczemu (GIODO) zgodnie z art. 33 Rozporządzenia, a w pewnych sytuacjach obowiązek zawiadomienia o naruszeniu bezpieczeństwa osoby, której dany incydent dotyczy.

 

Share: Pinterest