Wyzwania dla Inspektora Ochrony Danych. Rozmowa z Katarzyną Cieślak.

photo-1468436139062-f60a71c5c892

Wyzwania dla Inspektora Ochrony Danych. Rozmowa z Katarzyną Cieślak, Administratorem Bezpieczeństwa Informacji, FORSAFE, Prelegentem Konwentu Ochrony Danych i Informacji 2016.

Red: Co różni inspektora ochrony danych od administratora bezpieczeństwa informacji?

Katarzyna Cieślak: W pełnieniu funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektora Ochrony Danych jest kilka podstawowych różnic. Po pierwsze Inspektor Ochrony Danych w odróżnieniu od Administratora Bezpieczeństwa Informacji, będzie zobowiązany do podawania do wiadomości publicznej informacje o sobie w postaci imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych.Dodatkowo Inspektora Ochrony Danych Osobowych obowiązuje tajemnica zawodowa, zobowiązująca go do zachowania w tajemnicy lub poufności informacji pozyskanych w trakcie wykonywanych przez niego zadań. Co więcej, Inspektor Ochrony Danych zyskuje prawo do kontaktu z inspektorem ochrony danych we wszystkich aspektach odnoszących się do przetwarzania danych. Powyższe różnice pomiędzy Administratorem Bezpieczeństwa Informacji a Inspektorem Ochrony Danych wskazują, że rola Inspektora Ochrony Danych nabiera nowego znaczenia, gdyż otrzymuje on umocowanie do działania w imieniu Administratora Danych.

Red: Który z nich ma więcej obowiązków i jakie są największe wyzwania?

K.C: Zdecydowanie więcej obowiązków ciąży na Inspektorze Ochrony Danych. Do jego najważniejszych zadań należą m.in.:

  • obowiązek monitorowania zgodności przetwarzania danych osobowych z rozporządzeniem, innymi przepisami prawa oraz wewnętrznymi regulacjami stosowanymi przez administratora danych;
  • uczestniczenie w procedurze oceny skutków w zakresie ochrony danych;
  • współpraca z organem ochrony danych osobowych;
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu ochrony danych osobowych.

W moim przekonaniu największym wyzwaniem dla Inspektora Ochrony Danych Osobowych będzie uczestniczenie w procedurze oceny skutków w zakresie ochrony danych, gdyż jest to nowe zadanie, które może przysporzyć Inspektorowi Ochrony Danych wiele trudności.

 

Share: Pinterest