Agenda

Tym razem Konwent Ochrony Danych i Informacji będzie trwał aż 2 dni.

6 października odbędzie się panel ekspercki, czyli 8 krótkich 20-minutowych prelekcji zakończonych godzinną debatą komentatorską z udziałem zaproszonych gości. Zderzymy ze sobą różne opinie na temat funkcjonowania RODO.

7 października odbędą się warsztaty #DataProtectionMixer, czyli cztery sesje warsztatowe po 45 minut – do wyboru 8 tematów.

9:45 - 10:00

Otwarcie Konwentu

dr Dominik Lubasz & Piotr Kawczyński

10:00 - 10:20

Przegląd decyzji Prezesa UODO nakładających administracyjną karę pieniężną

dyr. Jacek Młotkiewicz

10:20 - 10:40

Realizacja obowiązków administratora danych w związku z powierzeniem przetwarzania danych osobowych, odpowiedzialność podmiotu przetwarzającego oraz model współpracy między tymi podmiotami na podstawie decyzji PUODO w sprawie KSSIP.

dr Edyta Bielak-Jomaa

10:40 - 11:00

Przegląd najnowszych kar PUODO i ich znaczenie dla wdrażania systemu ochrony danych osobowych.

dr Dominik Lubasz

11:00 - 11:20

Jak sobie POŚCIELESZ tak się WYŚPISZ – czyli o tym jak dobrze odrobić pracę domową w zakresie zarządzania incydentami.

Piotr Kawczyński

11:20 - 11:30

Przerwa kawowa


11:30 - 11:50

Azure, AWS, GCP – jak dostawcy chmury dbają o nasze bezpieczeństwo i dlaczego nadal mamy pełne ręce roboty!

Michał Furmankiewicz

11:50 - 12:10

Od naruszeń do kontroli.

Michał Kluska

12:10 - 12:30

Obiektywna ocena incydentów bezpieczeństwa (ENISA).

Mariola Więckowska

12:30 - 12:50

Najciekawsze decyzje organów nadzorczych w Unii Europejskiej.

Maciej Gawroński

12:50 - 13:00

Przerwa kawowa


13:00 - 14:00

Debata komentatorska

dr Dominik Lubasz & Piotr Kawczyński & dr Edyta Bielak-Jomaa & Maciej Gawroński & Michał Kluska & Michał Furmankiewicz & Mariola Więckowska & dyr. Jacek Młotkiewicz & Michał Jaworski

14:00 - 14:10

Zakończenie pierwszego dnia 10. edycji Konwentu Ochrony Danych i Informacji

Piotr Kawczyński & dr Dominik Lubasz

10:00 - 10:45

Wdrażanie i mierzenie efektywności procedury zarządzania incydentami.

Piotr Kawczyński

10:00 - 10:45

Jak w prosty sposób wykonać audyt i wdrożenie RODO za pomocą GDPS.

Maciej Gawroński

11:00 - 11:45

Case study: Ocena naruszenia i przygotowanie wybranych elementów zgłoszenia do UODO, w tym dobór działań naprawczych i prewencyjnych.

Mariola Więckowska

11:00 - 11:45

Model współpracy z organem i rola IOD – wnioski z kar Prezesa UODO.

dr Edyta Bielak-Jomaa

12:00 - 12:45

Azure, AWS, GCP – jak dostawcy chmury dbają o nasze bezpieczeństwo i dlaczego nadal mamy pełne ręce roboty!

Michał Furmankiewicz

12:00 - 12:45

Narzędzia wdrożeniowe RODO. Analiza ryzyka, rozliczalność – GDPR RISK TRACKER 2.0.

dr Dominik Lubasz

13:00 - 13:45

Kontrole UODO w 2021 r. – jak się przygotować.

Michał Kluska

13:00 - 13:45

Najczęściej stwierdzane naruszenia ochrony danych osobowych w latach 2018-2021, czyli jak wykorzystać decyzje Prezesa UODO w praktyce.

Adam Szkurłat

13:45 - 14:00

Zakończenie 10 Konwentu Ochrony Danych i Informacji