Agenda

8:00 - 9:00

Rejestracja Uczestników


9:00 - 9:15

Otwarcie Konwentu

dr Dominik Lubasz & Piotr Kawczyński

9:15 - 9:30

Trendy i wyzwania w cyberbezpieczeństwie

Piotr Kawczyński

O trendach i najnowszych zabezpieczeniach gwarantujących cyberbepieczeństwo.
Eksperckie rekomendacje pozwalające przetrwać w dynamicznie rozwijającym się świecie nowych technologii.


9:30 - 9:45

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


9:45 - 10:00

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


10:00 - 10:15

Monitoring pracowników – na co należy uważać?

Witold Chomiczewski, LL.M.
  1. Jakie działania należy kwalifikować jako monitoring?
  2. Podstawa prawna dla stosowania monitoringu.
  3. Obowiązki związane z wprowadzeniem różnych form monitoringu.

10:15 - 10:45

Przerwa kawowa


10:45 - 11:00

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


11:00 - 11:15

Zmiany sektorowe w obszarze HR

Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska

Omówienie kluczowych zmian w Kodeksie Pracy wprowadzonych przez ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


11:15 - 11:30

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


11:30 - 11:45

Analiza ryzyka – jak sprawnie ją przeprowadzić?

dr Dominik Lubasz

Szczegóły niebawem!


11:45 - 12:30

Przerwa kawowa


12:30 - 15:15

Monitoring poczty elektronicznej pracowników - jak zgodnie z prawem go wprowadzić?

Witold Chomiczewski, LL.M.
  1. Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jako wskazówka interpretacyjna polskich przepisów.
  2. Różne formy monitoringu poczty elektronicznej.
  3. Kiedy można wprowadzić taki monitoring?
  4. Zasada minimalizacji danych i ograniczenia celu.
  5. Obowiązki informacyjne związane z tą formą monitoringu.

12:30 - 15:15

Jak przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych sprawnie przeprowadzić analizę ryzyka?

dr Dominik Lubasz

Szczegóły niebawem!


12:30 - 15:15

Praktyczne podejście do cyberbezpieczeństwa

Piotr Kawczyński

Wymagania dla operatorów usług kluczowych oraz dostawców usług cyfrowych. Wybór oraz wdrożenie środków technicznych i organizacyjnych z wykorzystaniem norm z zakresu bezpieczeństwa informacji.


12:30 - 15:15

Wyzwania kadr w świetle znowelizowanych regulacji prawnych

Katarzyna Kaźmierczak-Kuśmierska

Jak wygląda obecnie praca w dziale Kadr na rok po RODO i wprowadzeniu tzw. ustawy sektorowej?
Proces rekrutacji, monitoring w miejscu pracy, przetwarzanie danych biometrycznych – na co zwrócić szczególną uwagę chroniąc dane osobowe pracowników.


12:30 - 15:15

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


12:30 - 15:15

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


12:30 - 15:15

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


12:30 - 15:15

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


12:30 - 15:15

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


12:30 - 15:15

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


12:30 - 15:15

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!


12:30 - 15:15

Temat podamy wkrótce!

Szczegóły niebawem!