Agenda

Wydarzenie składa się z dwóch części:

Panele eksperckie, czyli dwie sesje 15-minutowych prelekcji zaproszonych ekspertów zakończone debatami komentatorskimi, 

#DataProtectionMixer, czyli dwie sesje warsztatowe po 45 minut – do wyboru 10 tematów. 
Początek pierwszej sesji o godzinie 14:45
Początek drugiej sesji o godzinie 15:45

8:00 - 8:45

Rejestracja Uczestników i poranna kawa


8:45 - 9:00

Otwarcie Konwentu

dr Dominik Lubasz & Piotr Kawczyński

9:00 - 9:15

Założenia teoretyczne a praktyka stosowania RODO. Czy konieczna jest rewizja stanowisk po ponad dwóch latach stosowania RODO?

dr Dominik Lubasz

9:00 - 11:15

Część główna I


9:15 - 9:30

Skuteczność wdrożenia RODO w sektorze publicznym

dr Marlena Sakowska-Baryła

9:30 - 9:45

Transfery danych – orzecznictwo TSUE przed i po rozpoczęciu stosowania RODO

dr Edyta Bielak-Jomaa

9:45 - 10:00

Wpływ zasady przejrzystości i rozbudowanego obowiązku informacyjnego na sytuację podmiotu danych

dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL

10:00 - 10:15

RODO w cyfrowym świecie, czyli dlaczego nie wszędzie RODO się przyjęło?

dr Paweł Litwiński

10:15 - 11:15

Debata komentatorska: RODO po dwóch latach – co zmienić w komentarzach?

dr Edyta Bielak-Jomaa & dr Marlena Sakowska-Baryła & dr hab. Paweł Fajgielski, prof. KUL & dr Paweł Litwiński & dr Dominik Lubasz

11:15 - 11:45

Przerwa na kawę


11:15 - 11:45

Spotkanie z Wolters Kluwer


11:45 - 12:00

Audyt wewnętrzny wykonywany przez IODA - ujęcie praktyczne

Piotr Kawczyński

11:45 - 14:00

Część główna II


12:00 - 12:15

Co Internet wie o Twoich danych osobowych? Praktyczne sposoby rekonesansu infrastruktury IT z poziomu Internetu

Michał Sajdak

12:15 - 12:30

Audyt dostawców. Dlaczego nie należy ufać nikomu?

Sebastian Burgemejster

12:30 - 12:45

Racjonalne wykorzystanie standardów prywatności

Aleksander P. Czarnowski

12:45 - 13:00

A kogo to obchodzi? Czynnik ludzki w ochronie danych i informacji

Krzysztof Kozłowski

13:00 - 14:00

RODOpraktycy o bezpieczeństwie - debata komentatorska

Piotr Kawczyński & Sebastian Burgemejster & Krzysztof Kozłowski & Aleksander P. Czarnowski & Michał Sajdak

14:00 - 14:45

Przerwa na lunch


14:45 - 16:30

#DataProtectionMixer stolik nr 1 - Audyt zgodności z RODO – dobre praktyki - Warsztat

Piotr Kawczyński

14:45 - 16:30

#DataProtectionMixer stolik nr 2 - Bezpieczne programowanie: jak tworzyć systemy i aplikacje zgodne z RODO w chmurze

Aleksander P. Czarnowski

14:45 - 16:30

#DataProtectionMixer stolik nr 3 - Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji

Krzysztof Kozłowski
  1. Po co wzmacniać kulturę bezpieczeństwa?
  2. Proces podnoszenia kultury bezpieczeństwa w organizacji.
  3. Najczęściej popełniane błędy – jak ich uniknąć.
  4. Jak kształtować i mierzyć kulturę bezpieczeństwa – przykładowe narzędzia

14:45 - 16:30

#DataProtectionMixer stolik nr 4 - Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw - podejście praktyczne - Warsztat

Sebastian Burgemejster

14:45 - 16:30

#DataProtectionMixer stolik nr 5 - Teoria RODO a praktyka okiem IODa

Mateusz Widziszewski

14:45 - 16:30

#DataProtectionMixer stolik nr 6 - Weryfikacja podmiotu przetwarzającego w sektorze publicznym

dr Marlena Sakowska-Baryła

14:45 - 16:30

#DataProtectionMixer stolik nr 7 - Formalizm czy odformalizowanie ochrony danych osobowych? Doświadczenia pierwszych lat stosowania RODO

dr Dominik Lubasz

14:45 - 16:30

#DataProtectionMixer stolik nr 8 - Obsługa naruszeń bezpieczeństwa

dr Paweł Litwiński

14:45 - 16:30

#DataProtectionMixer stolik nr 9 - Pełnienie funkcji IOD w organizacjach

Maciej Byczkowski & Mariola Więckowska

14:45 - 16:30

#DataProtectionMixer stolik nr 10 - Chmura Microsoft – wszystko, o co chciałeś zapytać, a nie było dotąd okazji

Michał Jaworski & Krzysztof Polewiak & Krzysztof Walkowiak

16:30 - 16:40

Zakończenie IX Konwentu Ochrony Danych i Informacji