ILS

KIM JESTEŚMY?
Jesteśmy częścią Pelion S.A. i od początku istnienia wspieramy rozwój naszych Klientów Biznesowych, Spółek należących do Pelion S.A., poprzez fachową opiekę informatyczną, zapewniając kompleksowe usługi, począwszy od analizy potrzeb aż po nadzór wdrożonych bądź już istniejących systemów IT.
 

REALIZUJĄC NASZĄ MISJĘ
LET’S TALK ABOUT IT – LET’S DO IT – IT WORKS
wspieramy Klientów w ramach realizacji kluczowych projektów IT w obszarach: tworzenia oprogramowania, analizy biznesowej, testowania i wdrażania rozwiązań, utrzymania infrastruktury IT oraz helpdesku. Nasz zespół tworzą eksperci, którzy z pasją i zaangażowaniem podchodzą do realizacji projektów i bieżących zadań. W ILS wierzymy, że razem możemy więcej, dlatego ważna jest dla nas współpraca i praca zespołowa. Wspieramy ducha zespołowości poprzez dbanie o przyjazną atmosferę pracy oraz otwartą komunikację w naszym zespole. W ramach realizacji codziennych zadań oraz kontaktu z naszymi klientami i współpracownikami, kierujemy się kluczowymi dla ILS wartościami. Ważne jest dla nas, aby dostarczać usługi i produkty szybko, bezpiecznie, dbając przy tym o ich jakość.

NASZE WARTOŚCI
Odpowiedzialność – działamy odpowiedzialnie i etycznie, dotrzymujemy umów, szanujemy naszych klientów,
Zespołowość – współpracujemy, jesteśmy kompetentni i zaangażowani,
Efektywność – racjonalnie gospodarujemy zasobami dostarczając klientom uzgodniony poziom usług,
Bezpieczeństwo – świadczymy usługi zapewniając odpowiedni poziom bezpieczeństwa teleinformatycznego i zgodność z regulacjami,
Innowacyjność – poszukujemy innowacyjnych rozwiązań i cenimy kreatywność.

Więcej na stronie: https://ils-it.pl/