Piotr Kawczyński

Prezes Zarządu w Forsafe. Sp. z o.o. / Inspektor Ochrony Danych / Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych w Ministerstwie Cyfryzacji

Zajmuje się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Ukończył studia podyplomowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Cyberbezpieczeństwa (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni).

Świadczy wysokiej jakości usługi doradcze i audytowe w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych przy zachowaniu zgodności z przepisami prawa, standardami wynikającymi z norm branżowych oraz dobrymi praktykami. Posiada uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001 oraz posiada upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”.

Profesjonalnie doradza i podnosi świadomość w zakresie występujących zagrożeń dzięki zapewnieniu odpowiednich rozwiązań prawnych, organizacyjnych i technicznych.